Propylene glycol -

100 GRAM:  Liên hệ

 Propylene Glycol : là một chất tổng hợp, được Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA)  "công nhận là an toàn" để sử dụng trong thực phẩm, mỹ phẩm. Nó được dùng như một chất bổ sung độ ẩm cần có cho sản phẩm xà phòng thiên nhiên.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Scroll